Python Sayılar

0
338

Veri Tipleri

Tamsayılar (Integer)

Matematikte gördüğümüz tam sayılar aslında Python’da bir veri tipidir. Tam sayılar ise ingilizce olarak ınteger olarak geçmektedir.

Örn: 17, 8, 27, 36, 76

>>> int (‘2’)

2

Ondalıklı Sayılar (Float)

Matematikte gördüğümüz ondalık sayılar aslında Python’da bir veri tipidir. Ondalık Sayılar ise ingilizce olarak float olarak geçmektedir.

Örn: 3.4, 4.5, 6.7, 8.6

>>> float(2)

2.0

Karmaşık Sayılar (Complex)

Matematikte, a +b i şeklinde ifade edilirler. Burada a sayısının gerçel (real) kısmını, b ise sanal (imaginary) kısmını ifade etmektedir. i ise √−1 anlamındadır.

Örn: 3+3j, 5+5j, 22+16j, 15+10j,

>>> complex(5)

(5+0j)

Basit Matematiksel İşlemler

# Toplama

IN [   ]3+7
OUT  [ ]10

# Çıkarma

IN [   ]15-7
OUT  [ ]8

# Bolme

IN [   ]5/2
OUT  [ ]2.5

# Çarpma

IN [   ]7*4
OUT  [ ]28

Değişken Tanımlama

>>> sayı=22

>>> print(sayı)

22

>>> deger=5.6

>>> print(deger)

5.6

>>> karmasıksayı=5+4j

>>> print(karmasıksayı)

(5+4j)

>>> sayı*deger

123.19999999999999

>>> sayı/deger

3.928571428571429

>>> deger/karmasıksayı

(0.6829268292682927-0.5463414634146342j)

>>> deger+karmasıksayı

(10.6+4j)

>>> sayı+karmasıksayı

(27+4j)

>>> sayı*karmasıksayı

(110+88j)

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.